Vəkil və hüquq xidmətləri

1 of
Əvvəlki Növbəti

Daha ətraflı məlumat

Vətəndaşların və hüquqi şəxslərin (şirkətlərin, firmaların, müəssisələrin) DİQQƏTİNƏ!

Sizə aşağıdakı peşəkar vəkil xidmətlərimizi münasib qiymət və şərtlərlə təklif edirik:

1. İddia ərizələrinin, apellyasiya, kassasiya və əlavə kassasiya şikayətlərinin, etirazların, vəsatətlərin və digər hüquqi əhəmiyyətli sənədlərin tərtib edilməsi;
2. Bütün məhkəmə instansiyalarında və digər dövlət orqanlarında nümayəndə, habelə vəkil kimi iştirak etməklə hüquq və azadlıqların müdafiəsinin təşkili;
3. Mülki-hüquqi müqavilələrin bütün növlərinin, əmək müqaviləsi və ona əlavələrin tərtib edilməsi və hüquqi ekspertizasının aparılması;
4. Bütün dövlət orqanlarına ünvanlanan ərizə, məktub və şikayətlərin tərtib olunması;
5. Notariat əməliyyatlarının aparılmasında hüquqi yardımın göstərilməsi, lazım gəldiyi təqdirdə səlahiyyətli nümayəndə kimi bütün notariat əməliyyatlarının aparılması;
6. Kadr işinin təşkili – bütün kadr sənədlərinin qanunvericiliyə uyğun tərtib edilməsi və hüquqi ekspertizasının təşkili;
7. Hüquqi audit – şirkətlərin, müəssisələrin fəaliyyətinin hüquqi təftişi, hüquqi risklərin müəyyən edilməsi və aradan qaldırılması istiqamətində rəyin təqdim edilməsi;
8. Dövlət orqanlarından müxtəlif fəaliyyət sahələri üzrə lisenziyaların (müvafiq icazələrin) alınması ilə bağlı hüquqi yardımın göstərilməsi;
9. Firma və şirkətlərin (MMC-lərin, Sığorta Brokeri və Sığorta Agentlərinin, MTK-ların və s.) qeydiyyatı, ləğvi, fəaliyyətinin dayandırılması, aktivləşdirilməsi və vergi ilə bağlı digər işlərin həlli;
10. Hüquqi yardım göstərmək üçün zəruri olan arayışların və digər sənədlərin idarə, təşkilat və müəssisələrdən vəkil sorğusu vasitəsilə alınması;
11. Kollektor xidmətləri – problemli debitor borcların geri qaytarılması;
12. Hüququn istənilən sahəsi üzrə şifahi və yazılı məsləhətlərin verilməsi;
13. Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə miqrasiya sahəsi ilə bağlı bütün xidmətlərin göstərilməsi;
14. Məhkəmə işləri – mülki işlər, inzibati-iqtisadi işlər, cinayət işləri və inzibati xətalara dair işlərin aparılması;
15. Boşanma, aliment tələbi (aliment məbləğinin artırılması), əmlak bölgüsü, uşaqla ünsiyyət, atalığın müəyyən edilməsi, nikah müqaviləsinin bağlanması, valideynlik hüququndan məhrumetmə, valideynlərdən birinin razılığı olmadan uşağın digər valideyni ilə xarici dövlətə sərbəst surətdə gedib-gəlməsi, ailə məsələləri ilə bağlı şifahi və yazılı hüquqi məsləhətlərin verilməsi və digər ailə mübahisələrinin hüquqi həlli;
16. Mənzildən istifadə hüququnun tanınması, yaşayış sahəsindən istifadə hüququnun itirilməsi, qeydiyyatdan çıxarılma və digər mənzil mübahisələrinin həlli;
17. Banklar və digər kredit təşkilatları ilə yaranmış mübahisələrin məhkəmə qaydasında həlli – əsassız hesablanmış faiz və cərimə borclarının silinməsi və digər məsələlərin həlli,
18. Banka girov qoyulmuş daşınar və ipoteka ilə yüklü edilmiş daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi işinin təşkili və bununla bağlı digər xidmətlər;
19. Sığorta şirkətləri və sığorta agentləri (brokerləri) ilə yaranmış mübahisələrin məhkəmə qaydasında həlli;
20. Vergi ödəyiciləri (fiziki və hüquqi şəxs qismində) ilə vergi orqanı arasında yaranmış vergi mübahisələrin həlli – səyyar vergi yoxlaması aktlarının məhkəmə qaydasında mübahisələndirilməsi və digər işlərin həlli;
21. İşəgötürən ilə işçi arasında yaranmış fərdi əmək mübahisələrinin məhkəməyədər və məhkəmə qaydasında həll edilməsi;
22. Vərəsəlik və miras əmlak üzrə mübahisələrin məhkəmə qaydasında həlli;
23. Mənzil Tikinti Kooperativləri (MTK) ilə yaranmış mübahisələrin məhkəmə qaydasında həlli;
24. Tikinti, torpaq, əmlak mübahisələrinin məhkəmə qaydasında həlli, mülkiyyət hüququnun tanınması, dövlət reyestrində qeydiyyata alınması, qanunsuz tikililərin sökülməsi işləri və s.;
25. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə və Avropa İnsan Hüququları Məhkəməsinə şikayətlərin tərtib edilməsi və digər hüquq xidmətləri.

Eyni zamanda sizə aşağıdakı hüquq və konsaltinq xidmətlərimizi təklif edirik. Həmin xidmətlərə aiddir:

1. Şifahi hüquqi məsləhətlərin verilməsi (ailə, əmlak, vərəsəlik, sahibkarlıq, vergi, miqrasiya, gömrük, lizenziya məsələləri və digər məsələlər üzrə) – 20 manat;
2. Hüquqi məsləhət üzrə yazılı hüquqi rəylərin hazırlanması (ailə, əmlak, vərəsəlik, sahibkarlıq, vergi, miqrasiya, gömrük, lizenziya məsələləri və digər məsələlər üzrə) – 30 manat;
3. Dövlət orqanlarına ərizə və şikayətlərin (müraciətlərin) tərtib edilməsi – 40 manat;
4. İddia ərizələrinin / qarşılıqlı iddia ərizələrinin tərtib edilməsi – 85 manat;
5. Şikayət, etiraz və vəsatətlərin tərtibi – 50 manat;
6. Apellyasiya şikayətlərinin tərtib edilməsi
– Mülki və iqtisadi xarakterli işlər üzrə – 150 manat;
– İnzibati xarakterli işlər üzrə – 170 manat;
7. Kassasiya şikayətlərinin yalnız tərtib edilməsi – 200 manat;
8. Kassasiya şikayətlərinin tərtib edilməsi və məhkəmədə təmsilçilik – qarşılıqlı razılaşma əsasında;
9. Məhkəmə qərardadlarından şikayətlərin tərtib edilməsi – 100 manat;
10. Müqavilələrin və sazişlərin tərtib edilməsi (icarə, tapşırıq, xidmət, alqı-satqı, bağışlama və digər müqavilələrin) – 60 manat;
11. Müqavilələrin və sazişlərin hüquqi ekspertizası, yazılı hüquqi rəylərin tərtib edilməsi – 35 manat;
12. Nikah müqaviləsi, aliment sazişi, barışıq sazişlərinin tərtib edilməsi – 60 manat;
13. Əmək müqavilələri və onlara əlavələrin tərtib edilməsi – 20 manat;
14. Əmək müqaviləsi bildirişlərinin qeydiyyata alınması və bu barədə işəgötürənə məlumat verilməsi – 20 manat;
15. Əmək müqaviləsi bildirişləri barədə məlumatın işçilər tərəfindən əldə edilməsi – 10 manat;
16. Dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin dəyişdirilməsi və ya dublikatının verilməsi üçün müraciət – 15 manat;
17. Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması (onlayn qeydiyyatı) – 50 manat;
18. Kommersiya hüquqi şəxslərin (yerli investisiyalı) onlayn qeydiyyatı – 160 manat;
19. Kommersiya hüquqi şəxslərin (xarici investisiyalı şirkətlərin) qeydiyyatı – 450 manat;
20. Şirkətlərin (MMC təşkilati hüquqi formalı) yaradılması ilə bağlı paket sənədlərin tərtib edilməsi – 85 manat;
21. Xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin yaradılması ilə bağlı sənədlərin tərtib edilməsi – 250 manat;
22. Mənzil Tikinti Kooperativlərin (MTK-ların) yaradılması ilə bağlı paket sənədlərin tərtib edilməsi – 200 manat;
23. Banklarda hesabların (cari və digər) açılması məqsədilə şəhadətnamə dublikatın alınması üçün müraciət – 15 manat;
24. Fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin onlayn bərpası və ya dayandırılması – 15 manat;
25. Fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyət və məlumat dəyişikliyi – 15 manat;
26. Fiziki şəxsin vergi uçotunun (VÖEN-in) ləğvi ilə bağlı müraciətin edilməsi – 20 manat;
27. Vergi ödəyicisinin ƏDV məqsədləri üçün onlayn qeydiyyata alınması üçün müraciət – 15 manat;
28. Vəkil sorğularının tərtibi – 25-30 manat;
* QEYD: Sorğuya vəkil orderi əlavə edilməli olduğu halda əlavə olaraq 70 manat ödənilir.
29. Sığortaedənin uçot nömrəsinin öyrənilməsi – 10 manat;
30. Sığortaedənin və sığortaolunanın onlayn uçota alınması – 15 manat;
31. Dövlət orqanlarına elektron müraciətlərin göndərilməsi (xidmətə müraciətin tərtibi daxil deyil) – 15 manat;
32. Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə DMX-nə müraciətlə bağlı müvafiq ərizə-anketlərin doldurulması və təqdim edilməli sənəd siyahısı barədə məlumatın / ətraflı hüquqi məsləhətin verilməsi – 40 manat;
33. Möhür və müxtəlif ştampların sifarişi – modellərindən və ölçülərindən asılı olaraq – 50-60 manat.

QEYD:
Vəkil xidmətlərimiz bununla məhdudlaşmır. Bu və ya digər vəkil xidmətlərimizdən faydalanmaq arzusunda olan daimi müştərilərimizə güzəştlər də tətbiq edə bilərik. Vaxtınızdan səmərəli istifadə etməklə, yüksək keyfiyyətli hüquq xidmətlərindən yararlanmaq üçün bizə müraciət edin. Ümid edirik ki, seçiminizdə yanılmadan qısa müddətdə istəyinizə – pozulmuş hüquq və azadlıqlarınızın bərpasına nail olacaqsınız.

Siz də yüksək keyfiyyətli hüquqi yardımdan yararlanmaq arzusundasınızsa, o zaman bizə müraciət edə bilərsiniz.

Ofisin ünvanı: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, A.M.Şərifzadə küçəsi 157

Detallar

  • Xidmət sıralaması: 1891

  • Əlavə olunduğu tarix: May 22, 2020

  • Ərazi: Bakı

  • Baxış sayı: 407

  • Ad: Vəkil Faiq müəllim

  • Nömrə: 050 277 28 76