Online kompüter və dizayn kursları

1 of
Əvvəlki Növbəti

Daha ətraflı məlumat

Əgər Siz kompüter və dizaynla bağlı iş tapmaq istəyirsinizsə və ya hal-hazırda bu sahədə işləyirsinizsə, təcrübəli dizayner Sizi professional səviyyədə kompüter proqramlarını öyrədir və işə hazırlaşdırır.

Ofis, qrafika və arxitektura proqramları: Microsoft Office, Corel Draw, Photoshop, AutoCAD, ArchiCAD, 3DsMAX + Vray. Qiyməti münasibdir.

Ciddi, öyrənmək istəyən şəxslər müraciət etsin.

DƏRSLƏR AŞAĞIDAKI SƏVIYYƏLƏR ÜZRƏ APARILIR:
1) tam “0”-dan + Windows, ofis proqramları Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint və s.) – mətn redaktoru, elektron cədvəl və təqdimatların yaradılması. Müxtəlif növ sənədlərin hazırlanmasında və redaktəsində istifadə edilir.

2) CorelDraw, AdobePhotoshop – plakatlar, bukletlər, loqotiplər, vizit kartları, reklam prospektləri, vizual effektlər, animasiya, şəkillərin montajı və effektlərin yaradılması, dizaynı və tərtibatı.

3) AUTOCAD, ARCHICAD – binaların, tikinti obyektlərin və istənilən proyektlərin çertyojların yaradılması və tərtibatı, realistik obyektlərin hazırlanması və digər mühəndislik layihələrinin işlənməsində tətbiq olunur.

4) 3DS MAX + VRAY – interyerlərin, eksteryerlərin modelləşdirilməsi və dizaynı, landşaft, memarlıq və inşaat, işıqlanmanın və xüsusi effektlərin yaradılması, materiallarnan iş, Rendering+Vray, fotorealistik görüntülərin alınması.

Dərslər professional səviyyədə az. və rus. dillərində tədris olunur
Sadə və müasir yolu ilə proq. işləmək öyrədilir
Nəzəriyyə + praktiki tapşırıqlar + testlə yoxlama
Tələbələrinin işə hazırlaşdırılması
Fərdi (1 nəfər) və ya qrup (2 nəfərə güzəşt)
Bütün lazımlı CD, DVD, proqramlar və materiallar verilir
Dərs günlərini və vaxtlarını siz özünüz təyin edirsiniz
Kurslar hər gün, saat 10:00-dan – 22:00-dək keçirilir

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ:
ОФИСНЫЕ, ГРАФИЧЕСКИЕ И АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ.
ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ.
Если Вы ищете или нашли работу, где требуется знание компьютера, офисных, дизайнерских и архитектурных программ, то профессиональный дизайнер обучит и подготовит Вас к работе. Уроки индивидуальные, теория и практика: Microsoft Office, Corel Draw, Photoshop, AutoCAD, ArchiCAD, 3dsMAX+Vray. Ускоренно-ежедневное посещение.

ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОГРАММАМ:

1) с «0» + Windows, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint: базовая компьютерная подготовка, работа в современных офисных программах, подготовка профессионально оформленных текстовых документов, обработка числовых данных, создание таблиц, создание презентаций с использованием звуковых и анимационных эффектов.

2) CorelDraw: векторный графический редактор. Создание иллюстраций, рекламных логотипов, брошюр, бюллетеней, рекламных объявлений, визитных карточек, буклетов и рекламных щитов, эксперименты с цветом, формой, содержанием. Является оптимальным графическим решением для полиграфического дизайна.

3) Adobe Photoshop: работа с цветом, точная цветовая калибровка, мощнейший арсенал средств обработки, ретуширования и монтажа изображений сделали Photoshop самой популярной программой растровой графики. С помощью данной программы графические дизайнеры, фотографы, веб-дизайнеры и многие другие, кому интересен дизайн и работа с фотографией смогут воплощать в жизнь любые самые новаторские идеи, создавать визуальные эффекты, обеспечивать высокое качество изображений для печати, публикации в интернет и других средствах массовой информации.

4) AUTOCAD: специальное программное обеспечение для автоматизированного проектирования и черчения в формате 2D- и 3D-, являющаяся сегодня наиболее распространённым по всему миру. Применяется в машиностроении, строительстве, архитектуре и других отраслях промышленности.

5) ARCHICAD: графический программный пакет для архитекторов. Предназначен для проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, создания и предварительного расчёта проектов, жилых и нежилых помещений, а также элементов ландшафта, мебели и т.п. При работе используется концепция виртуального здания. Суть её состоит в том, что проект ArchiCAD представляет собой выполненную в натуральную величину объёмную модель реального здания. После завершения работ над «виртуальным зданием», проектировщик получает возможность извлекать разнообразную информацию о спроектированном объекте: поэтажные планы, фасады, разрезы и пр.

6) 3DSMAX+VRAY: программа 3dsMax служит инструментом для дизайна и визуализации, создания фотореалистичного изображения, архитектурных композиций, интерьеров, экстерьеров, ландшафта, мебели, их материалов, освещения и окружающей среды.

Уроки индивидуальные, основаны на теории и реальной практике
Выдаются все учебные материалы
Проверка пройденного материала по тестам + экзамен
Каждый урок студент получает домашние задания
Оптимальное соотношение “цена / качество”.
Спец. методика обучения
Время посещения занятий выбирает студент (7/7, с 10:00 до 22:00)
Ускоренно – ежедневное посещение, экспресс-курс.
Занятия проводятся на русском и азербайджанском языках

Detallar

  • Xidmət sıralaması: 1709

  • Əlavə olunduğu tarix: May 11, 2020

  • Məbləğ: 65  AZN

  • Ərazi: Bakı

  • Baxış sayı: 470

  • Ad: Sahib

  • Nömrə: 051 450 74 48